Disclaimer

Laman web ini adalah milik Ejen/individu/Consultan yang menjalankan perniagaan sebagai ejen kepada Pandai bagi memudahkan pemahaman orang awam terhadap Pandai. Ianya bukan milik Syarikat Pandai.

Penggunaan maklumat dalam Laman Web ini adalah atas risiko sendiri.

Sebarang ilustrasi berkenaan pendapatan adalah berdasarkan usaha individu yang terlibat dan berbeza antara seorang individu dengan individu yang lain.

Untuk maklumat yang lebih tepat sila rujuk ke Laman Rasmi Syarikat.